Často kladené otázkyMarketingové nástrojeČlánek

Jak mohu změnit strukturu kategorií?

Systém obsahuje dva způsoby strukturování kategorií: automatické generování vaší struktury kategorií a ruční seskupení kategorií. V obou případech kategorie mohou být rozděleny nejvíce na 3 úrovně.

1. Automatické generování struktury kategori okamžitě organizuje cestu kategorie, například Foto & Video / Digitální fotoaparáty / Příslušenství do stromové struktury, založené na kategorii a podkategorii. Pomocí automatického generování první kategorie Foto & Video / Digitální fotoaparáty / Příslušenství se změnila na stromovou strukturu níže uvedenou a to bez jakýchkoli dalších opatření nutných na vaší straně:

Foto a Video
Digitální fotoaparáty
Příslušenství


K tomu, aby bylo možné automatické generování stromové struktury, je nutné použít / oddělovač pro pojmenování kategorií ve vašem datafeedu.

2. Ruční seskupení kategorií znamená vypsat cestu kategorie, například Foto & Video / Digitální fotoaparáty / Příslušenství, do stromové struktury, pomocí manuálního procesu. Aby bylo možné vytvořit seskupení do kategorií a podkategorií, musíte ručně vytvořit kategorie, které ve skutečnosti neobsahují výrobky a které stojí na nejvyšší úrovni struktury. Pak budete muset přejmenovat první kategorii na to, co se nazývá poslední stupeň struktury.

V případě cesty Foto & Video / Digitální fotoaparáty / Příslušenství, musíte nejprve vytvořit kategorie Foto & Video a Digitální fotoaparáty a potom přejmenovat cestu Foto a video / Digitální fotoaparáty / Příslušenství na Příslušenství.

Musíte použít drag & drop možnost pro generování stromové struktury. Klikněte na kategorii, kterou chcete změnit na podkategorii a přetáhněte ji do kategorie, kterou chcete nastavit jako hlavní. Pokud kategorie je připravena změnit na podkategorii, uvidíte symbol na levé straně, který se skládá ze šedé šipky.

Odstranění skupin je možné udělat pouze u nově vytvořených kategorií, které jsou určeny pro shromáždění vaší struktury kategorie. Kategorie, které jsou nahrané z vašeho datafeedu není možné odstranit, bez ohledu na to, zda byly přejmenovány nebo na to, na které úrovni struktuře byly umístěny. To vám umožní udělat změny v kategorii bez vlivu na umístění vašich výrobků u ShopMania a také můžete kdykoliv obnovit všechny změny.

Umístění: Marketingové nástroje