Často kladené otázkyMarketingové nástroje

Marketingové nástroje

 • Jak funguje aplikace pro vytvoření Facebook obchodu?

  ShopMania Social Cart aplikace vám umožní si vytvořit vlastní obchod na stránkách Facebooku, které vlastníte nebo spravujete. ShopMania Social Cart aplikaci je možno nainstalovat pouze na Facebook stránkách firmy, niko...

 • K čemu se používá struktura kategorií?

  Stromová struktura kategorií se používá ve vašem obchodě a Facebook v MiniShop widget. Zpočátku kategorie jsou zobrazeny stejně jako v datafeedu s výrobky, který obsahuje pouze jednu úroveň kategorie, na...

 • Jak mohu změnit strukturu kategorií?

  Systém obsahuje dva způsoby strukturování kategorií: automatické generování vaší struktury kategorií a ruční seskupení kategorií. V obou případech kategorie mohou být rozděleny nejvíce na 3 úrovně. 1. Automatické genero...

 • K čemu slouží možnost Resetovat kategorie?

  Resetování kategorií přivedete vaši strukturu kategorií zpět k úvodnímu formátu, který zobrazuje kategorie stejně jako jsou ve vašem datafeedu. Jakmile je jednou započato resetování, všechny změny, které jste vykonali ve strukt...